For et lite beløp får du

  • Vi finner, laste ned og md5sum-kontrollere distribusjonen for deg
  • Vi skrive ut distribusjonen din på CD/DVD og md5sum-kontrollere utskriften
  • Vi leverer CD/DVD'en din med en fin trykt etikett

Du trenger ikke alt det tungvint, og kan bare gå direkte begynt å installere din nye Linux-distribusjonen.
Se installasjonen videoen her