LiveCD

En LiveCD kan settes inn i datamaskinen, og deretter vil Linux-operativsystemet som er på CD-en kjøre på din datamaskin fra denne CDen uten å endre datamaskinen på noen måte - verken konfigurasjonen av den, eller de data du har liggende på. Dette gjør det mulig å teste det nye operativsystemet uten "å berøre" din datamaskin.

Noen Linux-versjoner har en desidert LiveCD, mens andre på installationsCD'en gjør at du kan prøve operativsystemet før noen installasjon.
Finn Linux-versjonen du trenger, og se hva gjelder for den :
                       Find din Linux