USB pinn

ubuntu usb stick

Samme mulighet til å prøve Linux som med LiveCD´en - men med den forskjell at data'ene på USB-pinne kan endres, dvs. det kan skrives til og lagret på USB-pinne. Slik foruten at du kan prøve Linux operativsystem, kan du også bruke den rett og lagre ting du gjør på USB-pinne. Du får så, i tillegg til muligheten til å teste et operativsystem, en "bærbar" oprerativsystem som kan tas med i lommen og brukes på flere datamaskiner.

Merk: På noen datamaskiner, særlig eldre, kan der ikke bootes fra en USB-pinne - dvs den kan ikke brukes. Her må man bruke en LiveCD i stedet.

Find din Linux