Warning: The table 'watchdog' is full query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%type: %message in %function (line %line of %file).', 'a:5:{s:5:\"%type\";s:12:\"User warning\";s:8:\"%message\";s:203:\"Got error 28 from storage engine\nquery: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 1100 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name\";s:9:\"%function\";s:11:\"_db_query()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/www/customers/lpp6/html/includes/database.mysqli.inc\";s:5:\"%line\";i:141;}', 3, '', 'http://www.linuxpusher.com/sv/OpenOffice.org', '', '54.166.133.84', 1553471214) in /www/customers/lpp6/html/includes/database.mysqli.inc on line 141

Warning: The table 'watchdog' is full query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%type: %message in %function (line %line of %file).', 'a:5:{s:5:\"%type\";s:12:\"User warning\";s:8:\"%message\";s:451:\"Got error 28 from storage engine\nquery: SELECT DISTINCT b.* FROM blocks b LEFT JOIN blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta LEFT JOIN i18n_blocks i18n ON (b.module = i18n.module AND b.delta = i18n.delta) WHERE (i18n.language ='sv' OR i18n.language ='' OR i18n.language IS NULL) AND ( b.theme = 'linuxpusher' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) )ORDER BY b.region, b.weight, b.module\";s:9:\"%function\";s:11:\"_db_query()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/www/customers/lpp6/html/includes/database.mysqli.inc\";s:5:\"%line\ in /www/customers/lpp6/html/includes/database.mysqli.inc on line 141

Warning: The table 'watchdog' is full query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%type: %message in %function (line %line of %file).', 'a:5:{s:5:\"%type\";s:12:\"User warning\";s:8:\"%message\";s:203:\"Got error 28 from storage engine\nquery: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 1106 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name\";s:9:\"%function\";s:11:\"_db_query()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/www/customers/lpp6/html/includes/database.mysqli.inc\";s:5:\"%line\";i:141;}', 3, '', 'http://www.linuxpusher.com/sv/OpenOffice.org', '', '54.166.133.84', 1553471214) in /www/customers/lpp6/html/includes/database.mysqli.inc on line 141

Warning: The table 'watchdog' is full query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%type: %message in %function (line %line of %file).', 'a:5:{s:5:\"%type\";s:12:\"User warning\";s:8:\"%message\";s:203:\"Got error 28 from storage engine\nquery: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 1195 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name\";s:9:\"%function\";s:11:\"_db_query()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/www/customers/lpp6/html/includes/database.mysqli.inc\";s:5:\"%line\";i:141;}', 3, '', 'http://www.linuxpusher.com/sv/OpenOffice.org', '', '54.166.133.84', 1553471214) in /www/customers/lpp6/html/includes/database.mysqli.inc on line 141

Warning: The table 'watchdog' is full query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%type: %message in %function (line %line of %file).', 'a:5:{s:5:\"%type\";s:12:\"User warning\";s:8:\"%message\";s:200:\"Got error 28 from storage engine\nquery: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 0 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name\";s:9:\"%function\";s:11:\"_db_query()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/www/customers/lpp6/html/includes/database.mysqli.inc\";s:5:\"%line\";i:141;}', 3, '', 'http://www.linuxpusher.com/sv/OpenOffice.org', '', '54.166.133.84', 1553471214) in /www/customers/lpp6/html/includes/database.mysqli.inc on line 141
| Linuxpusher

Ett fri kontorspaket

oooProva LibreOffice istället för Microsoft Office
och rädda min 1000kr.

Microsoft Office kostar min 1000kr, och kostnaden är där igen när du uppgraderar till en nyare version
LibreOffice är et fritt och gratis alternativ.

Utöver att kunna det samma som Microsoft Office, LibreOffice erbjuder även :

  • Kan läsa Microsoft-format från alla versioner (1997, 2003, 2007 etc.).
  • Kan skapa PDF-dokument
  • Lätt att använda - och innehåller en hel del dokumentation.

LibreOffice är ett komplett kontorspaket, ungefär som Microsoft Office i funktionalitet, och förutom LibreOffice kan skapa och läsa filer i Word, Excel och andra Microsoft Office-format, så kan det också skapa PDF-filer från ett dokument som kan läsas av alla som använder en PDF-läsare, så att mottagaren inte behöver ha LibreOffice installerat för att läsa dina dokument. Detta kan inte ske i Microsoft Office.

 

Få LibreOffice på DVD och USB

FiskDVD´en/USB´en innehåller bla :

    * LibreOffice 3.4.5 på danska och engelska för Windows, Apple OSX och Linux
    * Mallar och vägledningar
    * Mer än 8.000 ClipArt-bilder för användning i dina dokument