för ett litet belopp du får

  • Vi hittar, ladda ner & md5sum-kontrollera distributionen för dig
  • vi bränner din distribution på CD/DVD och md5sum-kontrollera bränningen
  • Vi levererar din CD/DVD med en tryckt trevlig etikett

Du behöver inte allt det besvärliga/tråkiga, och kan bara gå direkt börjat installera din nya Linux-distribution.
Se installationen vidoen her