LiveCD

En LiveCD kan sättas in i datorn och operativsystemet Linux som är på CD-skivan kan användas på din dator från denna CD utan att ändra din dator på något sätt - varken konfigurationen av den, eller de uppgifter du har liggande på. Detta gör det möjligt att testa det nya operativsystemet utan "röra" datorn.

Vissa Linux-versioner erbjuder ett bestämt LiveCD, mens andra på plats installationsCD'en erbjuder att du kan testa Operativsystemet inifrån ett eventuellt installation. Hitta den Linux-version du behöver och se vad som gäller for just den
:                                  Find din Linux